Miasta na C

województwo: ¦l±skie, powiat: Częstochowa
województwo: ¦l±skie, powiat: Chorzów

Chełm 3758

województwo: Lubelskie, powiat: Chełm
województwo: Mazowieckie, powiat: Ciechanowski

Cieszyn 2817

województwo: ¦l±skie, powiat: Cieszyński
województwo: Pomorskie, powiat: Chojnicki
województwo: Małopolskie, powiat: Chrzanowski
województwo: ¦l±skie, powiat: Bielski
województwo: ¦l±skie, powiat: Będziński